Τηλεφωνικό κέντρο: 215 215 7944,

Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώστε άμεσα τους φόρους

 trapezaelΗ ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, η μείωση των αντικειμενικών αξιών και η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου για τον ΦΠΑ περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αλλαγές στην φορολογία.
Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Νομισματική Πολιτική 2013-2014 για την ανάκαμψη των επενδύσεων είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με σταθερό φορολογικό πλαίσιο με σαφή προσανατολισμό στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό η Κεντρική Τράπεζας προτείνει σειρά παρεμβάσεων στην φορολογία και στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να εξορθολογιστούν οι επιβαρύνσεις, αλλά κυρίως για να ενισχυθεί το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και η φορολογική συμμόρφωση των πολιτών. Σε αυτές τις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται οι εξής:


-Η μείωση των αντικειμενικών αξιών που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων και οδηγούν σε τεχνητή υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.


-Η ενδυνάμωση της φορολογικής διοίκησης με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και σύγχρονων τεχνικών ελέγχου αξιοποιώντας συστήματα ανάλυσης κινδύνου.


-Η βελτίωση των επιδόσεων στην είσπραξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.


-Η εντατικοποίηση των στοχευμένων φορολογικών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, άτομα μεγάλου πλούτου, offshore εταιρίες και σε περιπτώσεις μεγάλων εμβασμάτων στο εξωτερικό.


-Η ταχύτερη διευθέτηση των φορολογικών υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.


-Η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου για τον ΦΠΑ, προκειμένου να απλοποιηθεί το φορολογικό δίκαιο και, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτόπου ελέγχων και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, να επιτευχθεί βελτιωμένη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ.

 

ΠΗΓΗ : forologikanea.gr

Παράταση για τις δηλώσεις

e12014Tην τελευταία εβδομάδα μετά την παραίτηση του κ. Χάρη Θεοχάρη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει μειωθεί δραστικά

Δεδομένη θεωρούν την χορήγηση έμμεσης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Για την εκπνοή της προθεσμίας απομένουν μόλις 18 ημέρες και περίπου 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν ακόμη υποβληθεί. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας θα πρέπει κατά μέσο όρο κάθε ημέρα να υποβάλλονται 185.000 φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που πρόκειται να δοκιμάσει τα ακρότατα όρια χωρητικότητας και αντοχής του taxisnet.


Η λύση που εξετάζεται στο υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον σε υπηρεσιακό επίπεδο, διότι σε επίπεδο ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η υπηρεσία παραμένει ακόμη ακέφαλη, είναι στα πρότυπα της παράτασης που δόθηκε για την υποβολή των δηλώσεων Ε9. Αυτό σημαίνει ότι για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πρόκειται να προταθεί στην ηγεσία του υπουργείου η χορήγηση παράτασης τουλάχιστον δυο εβδομάδων μέσω της μη επιβολής των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Τυπικά η προθεσμία θα λήξει στις 30 Ιουνίου, ωστόσο όσοι υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Ιουλίου ή ακόμη και στις 25 Ιουλίου δεν πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που ανέρχεται σε 100 ευρώ ενώ ειδικά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα χαθεί και η δυνατότητα δήλωσης αποδείξεων με ότι αυτό συνεπάγεται στην πληρωμή πρόσθετου φόρου.


Σημειώνεται ότι την τελευταία εβδομάδα μετά την παραίτηση του κ. Χάρη Θεοχάρη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει μειωθεί δραστικά καθώς δεν εκδίδονται τα σχετικά εκκαθαριστικά. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει γενικός γραμματέας για να τα υπογράψει. Χθες εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει ότι προσωρινά, έως ότου καλυφθεί η θέση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να ασκεί τα σχετικά καθήκοντα ένας από τους γενικούς διευθυντές της γραμματείας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για την κάλυψη της θέσης του ΓΓΔΕ λήγει στις 16 Ιουνίου.

Πηγή:Capital.gr

Τα 10+1 "άγνωστα" επιδόματα που δικαιούνται εργαζόμενοι και άνεργοι

f2b2a905e59fd6ddea9a0a71ffb34e1d XLOι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο το επίδομα ανεργίας ενώ υπάρχουν πολλά άγνωστα ειδικά επιδόματα που χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή σε επίσχεση εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών, σε νέες μητέρες καθώς και σε άλλες κατηγορίες.
Εδικά για τις μητέρες, πέραν του βασικού μισθού των 586 ευρώ το μήνα που μπορούν να παίρνουν απ τον ΟΑΕΔ με την άδεια μητρότητας για 6 μήνες, υπάρχει και μια συμπληρωματική παροχή που καλύπτει τη διαφορά μισθού και επιδότησης ΙΚΑ λόγω τοκετού.


Τα «άγνωστα» επιδόματα με όλες τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

1. Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ+10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας)
Α. Μισθωτοί.
Απαιτείται καταγγελία σύμβασης (απόλυση) και συγκεκριμένος αριθμός ημερών ασφάλισης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στον ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά στον ΟΑΕΔ που ανήκει με βάση την τελευταία απασχόλησή του).

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συμφέρει επομένως να γίνει η αίτηση άμεσα για να μη χαθούν ημέρες επιδότησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:
• πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή 160 ημέρες πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Αρα εργαζόμενος που έχει καταγγελία σύμβασης τον Μάρτιο του 2014 για να πάρει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχει είτε 160 ημέρες ασφάλισης το 2013 και το 2012, είτε 125 ημέρες ασφάλισης στο 14μηνο από Δεκέμβριο 2013 έως Φεβρουάριο 2014, χωρίς στο διάστημα αυτό να υπολογίζονται οι δυο τελευταίοι μήνες (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014).
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
* Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Από 01.01.2014 ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος ανεργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει διάστημα επιδότησης πέραν των 400 ημερών εντός της προηγούμενης τετραετίας. Επομένως αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί στο διάστημα 2010-2013 για χρονικό διάστημα 350 ημερών, τότε σε περίπτωση που αιτηθεί επίδομα το 2014 θα λάβει επιδότηση μόνο για 50 ημέρες. Αντίστοιχα αν αιτηθεί επίδομα για το 2015, τότε η τετραετία για την οποία θα εξεταστεί αν έχει υπερβεί τις 400 ημέρες επιδότησης θα είναι από το 2011 ως το 2014. Μετράει δηλαδή η αμέσως προηγούμενη τετραετία του έτους που υποβάλλει την αίτηση.

Β. Εποχικοί (τουριστικά επαγγέλματα, κ.α)
Εξαίρεση από το κριτήριο των 400 ημερών έχουν οι εποχικά εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (όπως π.χ. σε ξενοδοχεία και άλλες εποχικές εργασίες).

Για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων ισχύουν τα εξής:

Οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αποκλειστικά σε εποχικές επιχειρήσεις, που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από την 31.8.2013 και μετά, διακρίνονται όσον αφορά στην διάρκεια επιδότησης λόγω ανεργίας σε δύο κατηγορίες:

α) στους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει (στο 12μηνο ή 14μηνο) από 100 έως 149 ημέρες εργασίας - ασφάλισης και οι οποίοι υποχρεωτικά εντάσσονται σε επιδότηση 80 ημερών, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιδοτηθεί συνολικά για 400 μέρες τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια

β) στους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 200 ημέρες εργασίας και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής, μεταξύ της επιδότησης τακτικής ανεργίας διάρκειας 80 ημερών ή να επιδοτηθούν για τότες μέρες όσες απομένουν μέχρι να συμπληρώσουν τις 400 ημέρες επιδότησης τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει από 201 και πλέον ημέρες εργασίας - ασφάλισης επιδοτούνται μόνο με βάση το κριτήριο συμπλήρωσης των 400 ημερών επιδότησης κατά την τελευταία 4ετία.

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιδοτούμενος άνεργος:
• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.
• Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».
• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.

• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε
Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν εκτός από τα τακτικά 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες τέσσερις χώρες: Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία, οι οποίες συνδέονται με συμβάσεις με την Ε.Ε.

2. Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης:
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.)
Θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και να έχουν πραγματοποιήσει 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται του τριμήνου της ανεργίας.
Το επίδομα ανέρχεται σε 293 ευρώ το μήνα. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Το εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν θα πρέπει να ξεπερνά (για το 2013) τα 9.977,99€ και αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε έτος. Φέτος το όριο είναι 10.271,46€. Επίσης ο μισθωτός που είναι σε επίσχεση εργασίας μπορεί να λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας, (360 ευρώ) εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης θα πρέπει να προσκομίζεται η Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (απόλυση).

3. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας
Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ). Το ποσό είναι 190 ευρώ. Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του, μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνά (για το 2013) τα 9.977,99€ και αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε έτος. Φέτος το όριο είναι 10.271,46€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

4. Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ' όσον παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο και ανέρχεται σε 73,37 ευρώ τον μήνα για πέντε μήνες (367 ευρώ σύνολο).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
• Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ' τον στρατό.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας).
3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :
Α) Δεν πραγματοποίησε περισσότερα από 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ανέργων.
Β) Δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της μητέρας ή της (του) συζύγου.
Γ) Δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία
Δ) Δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.
Στ) Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία.
5. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

5. Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι: α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές παραγράφεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στη περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.
2) Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
4) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν:
α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
β) η επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν.1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α'), 46 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') και 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α'), όπως ισχύουν,
γ) η ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α'), όπως ισχύει,
δ) η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του.
Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης.

6. Επίδομα Διαθεσιμότητας
Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.
Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής),

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
2) ΙΒΑΝ Λογ/σμού ΕΤΕ, στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
3) Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

7. Επίδομα Στράτευσης (καταργείται από 1ης Ιουλίου 2014)

Καταβάλλεται σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν όσοι έχουν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο της κατάταξης χρόνο ή 150 ημέρες εργασίας (ημερομίσθια) το προηγούμενο της κατάταξης 15μηνο χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών.
Οι Δικαιούχοι έχουν προθεσμία για την είσπραξη, τρεις μήνες από την απόλυσή τους απ' το στρατό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό τύπου Α' από την Στρατολογία, η βεβαίωση της Μονάδας από το οποίο θα προκύπτει το χρονικό διάστημα κατάταξής του στο στράτευμα.
2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του τελευταίου προς της στρατεύσεως εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η υπηρεσιακή κατάσταση και η μισθοδοσία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία στρατεύσεώς του.
4. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Το επίδομα στράτευσης διακόπτεται από 1ης Ιουλίου, λόγω κατάργησης της εισφοράς των εργοδοτών στο πλαίσιο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες

8. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Το ύψος του βοηθήματος είναι 220 ευρώ/μήνα. Ισχύει εισοδηματικό κριτήριο (9.977,99€ το 2013 και 10.271,46€ για το 2014)

Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

9. Eπιδότηση Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Προϋπόθεση είναι να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα ανέργων το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη του πτυχίoυ και για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους για περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις.

10. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας 6 μηνών αφού πρώτα πάρουν τους 3,5 μήνες αδείας μετά τον τοκετό ή τη μετατρέψουν σε μειωμένο ωράριο εργασίας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ μηνιαίως.

Την ειδική άδεια των 6 μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, η και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.
Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
Συμφέρει στις εργαζόμενες που θέλουν να κάνουν χρήση της 6μηνης άδειας, να εξαντλήσουν πρώτα τους 3,5 μήνες αδείας μετά τη λοχεία.

Προσοχή: Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας. Ενώ κατά το διάστημα αυτό δεν μπορεί να γίνει απόλυση.

Η δικαιούχος υποβάλλει, ή ίδια ή δι' αντιπροσώπου, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
Β) Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
Δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, καταβάλλονται 295 ευρώ.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

ΔΙΑΚΟΠΗ
Η παροχή διακόπτεται λόγω:
Α) πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και
Β) αίτηση διακοπής της δικαιούχου.

11. Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας
Καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του μισθού της εργαζόμενης και της επιδότησης ασθένειας λόγω τοκετού που έλαβα από το ΙΚΑ. Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.
Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Παροχή ατο το Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
• Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του Ι.Κ.Α.
2. Βεβαίωση του εργοδότη
3. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
4. ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο η ενδιαφερόμενη πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτη δικαιούχος.

(Πηγή: money-money.gr)

Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για το κοινωνικό επίδομα

koinonikoepidomaΓια τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις η αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια θα γίνει αυτόματα από το σύστημα χωρίς να χρειάζεται υποβολή νέας αίτησης.

Διευρύνεται το βασικό όριο εισοδήματος από 6.000 ευρώ σε 7.050 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη για το κοινωνικό μέρισμα.

Συνεπώς, για οικογένεια με δύο παιδιά το συνολικό όριο εισοδήματος διαμορφώνεται στα 11.750 ευρώ, από 10.000 ευρώ που ήταν ως τώρα. Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα και απορρίφθηκαν, καθώς και όσες θα υποβληθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, θα αξιολογηθούν με τα εισοδήματα των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και τα νέα εισοδηματικά όρια.

Για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις η αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια θα γίνει αυτόματα από το σύστημα χωρίς να χρειάζεται υποβολή νέας αίτησης. Το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι ως καταληκτική προθεσμία για την καταβολή των αιτήσεων έχει ορισθεί η 30η Ιουνίου. 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταβληθεί «κοινωνικό μέρισμα» σε επιπλέον 115.000 νοικοκυριά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στα 320.000. Επιπλέον, 50.000 αιτήσεις που είχαν γίνει αποδεκτές μέχρι τέλος Μαΐου, αλλά δεν καταβλήθηκε το ποσό για λόγους ελέγχου αυτών, αξιολογούνται.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, και τους κ.κ. Φίλιππο Σαχινίδη, Γιώργο Κουτρουμάνη και Χρήστο Πρωτόπαππα με αντικείμενο την πορεία χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. «Όπως είχαμε δεσμευθεί, το συνολικό ποσό των 450 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί πλήρως στην κοινωνία» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πήγη : forologikanea.gr

Ενοποιούνται πάνω απο 60 ταμεία κύριων και επικουρικών συντάξεων μέχρι τον Νοέμβριο

0323135030Αλλάζει ριζικά το τοπίο στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ξεκινά η διοικητική και οικονομική ενοποίηση 60 διαφορετικών φορέων που χορηγούν κύριες, επικουρικές συντάξεις και προνοιακά επιδόματα.

Ήδη, άρχισε η εκπόνηση μελέτης από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), (πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του οποίου είναι ο Νίκος Φίλιππας), έπειτα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, την οποία δημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες με στόχο το νέο ασφαλιστικό μοντέλο να νομοθετηθεί το αργότερο έως τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας τονίζουν, ότι με την ενοποίηση των Ταμείων ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, ενώ διαβεβαιώνουν, ότι πρόκειται αποκλειστικά για διοικητική ενοποίηση που δεν επηρεάζει το ύψος των συντάξεων.

Σημειώνουν επίσης, ότι η μεταρρύθμιση αυτή που περιλαμβάνει τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ και την εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων, οδηγεί σε υγιή ταμεία τα οποία υπηρετούν τις αρχές για τις οποίες συγκροτήθηκαν. Παράλληλα αναφέρουν, ότι εξασφαλίστηκε η καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ για το μέλλον ενώ τέθηκαν ενιαίοι και δίκαιοι κανόνες.

Στους 60 φορείς που ενοποιούνται, διατηρούνται σήμερα περίπου 90 μητρώα συνταξιούχων και ειδικοί λογαριασμοί, με λογιστική και οικονομική «αυτοτέλεια», διακριτές διοικητικές μονάδες και προσωπικό. Το ίδιο συμβαίνει και στα Ταμεία που έχουν ενοποιηθεί με προηγούμενους νόμους. Ακόμη, τα πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν οι φορείς, είναι ασύμβατα μεταξύ τους και δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή και την ενοποίηση των δεδομένων των ταμείων που βρίσκονται στον ίδιο φορέα.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, με τη διοικητική ενοποίηση των ταμείων, οριστικοποιείται η τελική δομή του ασφαλιστικού συστήματος, καθίσταται δυνατή η ορθολογική οργάνωση του προσωπικού, η αξιοποίηση ενιαίων μηχανογραφικών συστημάτων, και η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Τελικός στόχος, είναι η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η μείωση των διοικητικών βαρών, η εξάλειψη κάθε ίχνους παραβατικότητας, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η αύξηση των εσόδων των Ταμείων.

Στη σύμβαση αναφέρονται διεξοδικά, δομικές αλλαγές στο σύστημα, που είχαν προηγηθεί, όπως η δημιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και η ενοποίηση των 15 επικουρικών ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Αντιμετωπίστηκε, μέσω της θέσπισης ενιαίων μαθηματικών τύπων, το φαινόμενο της χορήγησης εφάπαξ που, όπως αναφέρεται στο κείμενο, ήταν πολλαπλάσια των εισφορών που είχαν καταβληθεί και επικουρικών συντάξεων, που χορηγούνταν ακόμη και με υπεύθυνες δηλώσεις, ενώ διαμορφώθηκαν ενιαίοι κανόνες στο σύστημα των επικουρικών τομέων.

Γίνεται επίσης αναφορά, σε παρεμβάσεις που οδήγησαν στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση της ταμειακής ισορροπίας του συστήματος.

Παρεμβάσεις όπως η λειτουργία του συστήματος «Αριάδνη», από τον Απρίλιο του 2013, που οδήγησε στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τη χαρτογράφηση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», την κωδικοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων που οδήγησε στη μείωση των δαπανών του υπουργείου Εργασίας κατά 30%.

Επισημαίνονται ακόμη, η μείωση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας με τη θέσπιση νέων αυστηρών προστίμων και η μείωση της γραφειοκρατίας με την αποστολή βεβαιώσεων συντάξιμων αποδοχών σε 2,8 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας, εντάσσεται και η ολοκλήρωση του συστήματος «'Ατλας», που παρέχει μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα να εκδίδεται η βεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων με ηλεκτρονικό τρόπο. Καταργούνται έτσι τα βιβλιάρια ασθενείας, ενώ ο χρόνος αναμονής για την απονομή των συντάξεων δεν θα ξεπερνά τις λίγες ημέρες, ακόμη και αν κάποιος έχει πολλές διαδοχικές αλλαγές στην ασφαλιστική του κάλυψη.

Στη σύμβαση αναγνωρίζεται τέλος, ότι παρά τις δομικές αλλαγές που μετέτρεψαν σταδιακά ένα μωσαϊκό ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, σε σύγχρονο ασφαλιστικό ευρωπαϊκό σύστημα, υφίστανται ακόμα, τόσο σε διοικητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, παθογένειες προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Αναφέρονται χαρακτηριστικά, η μειωμένη ανταπόκριση στους στόχους διαφάνειας και το αυξημένο διοικητικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει καθοριστικά τη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και τη μακροχρόνια βιωσιμότητά τους.

Πηγή: express.gr

Νέοι φόροι και τέλη για τακτοποιημένα αυθαίρετα και ημιυπαίθριους

14366244 akinhtaXR.limghandlerΔεν έχουν τέλος οι πονοκέφαλοι για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων και τακτοποιημένων ημιυπαίθριων καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να καταβάλουν δημοτικά τέλη και φόρους. Μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο υπάρχουν και εξαιρέσεις αυθαιρέτων και ημιυπαιθρίων χώρων από επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύπτουν από ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ.

Οπως γράφει το dikaiologitika.gr τα αυθαίρετα που έχουν ενταχθεί στον νόμο 4014/2011 θα πρέπει να καταβάλλουν φόρο από την 21η Σεπτεμβρίου 2011 ενώ όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο 4178/2013 θα πρέπει να καταβάλλουν φόρους και τέλη από 8.8.2013 . Οι επιβολές των παραπάνω επιβαρύνσεων θα είναι αναδρομικές από τις εν λόγω ημερομηνίες ανάλογα την περίπτωση.

Ειδικότερα οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του ν. 4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν. 4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του ν. 4014/2011, δηλ. η 21.9.2011.

Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης

Μετά τις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, τα δηλωμένα αυθαίρετα συνυπολογίζονται στην επιβολή των δημοτικών τελών και φόρων.

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η διατήρησή τους, μετά την τακτοποίηση τους ,ο ΤΑΠ αλλά και οι τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ που προκύπτουν .

 
Πηγή  : forologikanea.gr

Σταδιακή μείωση όλων των φόρων

φοροδιαφυγή 080211Η αποτελεσματικότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και τα πλεονάσματα του τρέχοντος έτους καθώς και των επόμενων ετών θα κρίνουν τον ρυθμό υλοποίησης του σχεδίου που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του ΦΠΑ.

Το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση της φορολογίας στους άμεσους και τους έμμεσους φόρους, θα γίνει βήμα προς βήμα. Κάθε βήμα θα πρέπει να εγκρίνεται από την τρόικα, ενώ βασική προϋπόθεση είναι να μην απειληθεί η σταθερή παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων.

Η προεργασία για τις αλλαγές στο φορολογικό πεδίο έχει ξεκινήσει στο υπουργείο Οικονομικών. Ήδη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τις προοπτικές μείωσης των φορολογικών συντελεστών στους άμεσους και έμμεσους φόρους και το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από τη μείωση της φορολογίας.

Ανώτατος παράγοντας του οικονομικού επιτελείου αναφέρει ότι το θέμα της φορολογίας θα τεθεί στην τρόικα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς ήδη έχει περιληφθεί «ρήτρα» στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο για μείωση της φορολογίας αν η ελληνική κυβέρνηση καταφέρει να πετύχει σταθερή υπέρ απόδοση των φορολογικών εσόδων και τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Φυσικά πρόσωπα

Πάντως, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να επιτευχθεί συμφωνία για σταδιακή μείωση των συντελεστών των φυσικών προσώπων πριν από το 2016. Και αυτό γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο κάτι που αναμένεται στα τέλη του 2015. Το περιουσιολόγιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων θα αποτελέσει το ισχυρότερο «όπλο» για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων. Με βάση αυτό, θα γίνεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» για την ακίνητη και κινητή περιουσία όλων των φορολογουμένων και θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές καθώς και η καταναλωτική συμπεριφορά των φορολογουμένων.

Το κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα προβλέπει ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής να μην υπερβαίνει το 33% από 42% που ισχύει σήμερα. Ωστόσο στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι δεν μπορεί να μειωθεί μόνο ο ανώτατος συντελεστής χωρίς να μειωθούν και οι συντελεστές φορολόγησης των μεσαίων εισοδημάτων που έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε εισοδηματική τάξη στα χρόνια των Μνημονίων.

Μέχρι να ξεκινήσει η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει αλλαγές στον τρόπο παρακράτησης του φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» καθώς και μείωση ή ακόμη και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενδεχόμενο που αφήνει ανοιχτό ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας με τον προϋπολογισμό του 2015.

Το σχέδιο που προωθείται προβλέπει την είσπραξη των φόρων στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων μέσα στο έτος, όπως γίνεται σήμερα με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Δηλαδή μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να μην προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή. Με το νέο σύστημα παρακράτησης «πληρώνω την ώρα που εισπράττω» (pay as you earn) το υπουργείο θα εισπράττει όλο το ποσό των άμεσων φόρων των φυσικών προσώπων εντός του έτους, ενώ παράλληλα δεν θα δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη. Από τη στιγμή που θα προεισπράττονται σε μηνιαία βάση όλοι οι φόροι των φυσικών προσώπων, δεν θα υπάρχουν οφειλές που θα μένουν απλήρωτες για να καταλήξουν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τουλάχιστον θα περιορισθούν σημαντικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

ΦΠΑ
Το σχέδιο μείωσης του ΦΠΑ στο 12% από 23% που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και σκοντάφτει σε πολλούς σκοπέλους. Σύμφωνα με την τελευταία Οδηγία της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ, η οποία ψηφίστηκε το 2006, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 15% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ενώ για να μειωθεί κάτω από το 15% από το 2016 και μετά θα πρέπει να τροποποιηθεί η ισχύουσα Οδηγία.

Αυτό σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί η υπόσχεση του κ. Σαμαρά από το 2016 και μετά θα πρέπει το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2015 να συμφωνήσουν και τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε ένα νέο κείμενο Οδηγίας για τον ΦΠΑ το οποίο θα προβλέπει τη μείωση του ελάχιστου κανονικού συντελεστή από το 15% στο 12% ή και χαμηλότερα.

Σε κάθε περίπτωση το εγχείρημα μείωσης του ΦΠΑ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο δεδομένου ότι η τρόικα όχι μόνο ήταν αρνητική στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% αλλά επιμένει στην κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν σήμερα στα νησιά του Αιγαίου.

Αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ
Πάντως τρόικα και υπουργείο Οικονομικών έχουν συμφωνήσει ότι για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ η οποία εκτιμάται στα 10 δισ. ευρώ ετησίως, απαιτείται η απλοποίηση του όλου συστήματος.

Στη συμφωνία με την τρόικα μάλιστα έχει περιληφθεί πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία έως το τέλος Ιουνίου θα καθιερωθεί ένα όριο απαλλαγής από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με σχετικά μικρό τζίρο καθώς και για εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκια» και εμπίπτουν στις διατάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ.

Μια από τις προτάσεις που εξετάζεται είναι το όριο της απαλλαγής να τεθεί στα 25.000 ευρώ. Αν υιοθετηθεί η πρόταση για το όριο των 25.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των τεχνικών κλιμακίων, ένας στους δύο επιτηδευματίες (για την ακρίβεια, το 52% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών) θα σταματήσει να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδίδει κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, τον φόρο στο Δημόσιο.

Από αυτό το 52% των επιτηδευματιών εισπράττεται μόλις το 4% των συνολικών εσόδων ΦΠΑ καθώς στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων το ισοζύγιο εισπράξεων και πληρωμών ΦΠΑ οδηγεί σε επιστροφές φόρου.

Μάλιστα, για τζίρο έως 10.000 ευρώ, σχεδόν καμία επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν αποδίδει ΦΠΑ αλλά στο σύνολό τους εισπράττουν επιστροφές καθώς ο φόρος που έχουν εισπράξει είναι μικρότερος από αυτόν που έχουν καταβάλει. Στην περίπτωση αυτή πάντως όσοι τελικά εξαιρεθούν και με βάση το σημερινό σύστημα δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ, δεν θα την παίρνουν αλλά παράλληλα θα απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και το κόστος που συνεπάγεται.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας προωθούνται συμπληρωματικές αλλαγές στο ΦΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες:

1. Ξεκαθάρισμα αρχείου. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει αναλάβει το ξεκαθάρισμα της λίστας των υπόχρεων σε ΦΠΑ, με διαγραφή των ανενεργών επιχειρήσεων. Ηδη εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν κληθεί να υποβάλουν έως τις 20 Ιουνίου τις φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων που «χρωστούν» στην εφορία ή να υποβάλουν εναλλακτικά δήλωση διακοπής εργασιών ή αδράνειας αν έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους. Στην αντίθετη περίπτωση, η εφορία θα προσδιορίσει κατ' εκτίμηση τον φόρο που οφείλουν ? για παράδειγμα από ΦΠΑ ? και θα τους στείλει το «ραβασάκι» για άμεση πληρωμή. Ο κατ' εκτίμηση φόρος παύει να ισχύει την επομένη υποβολής της δήλωσης που έχει παραληφθεί.

2. Ομάδα κρούσης για τον ΦΠΑ. Στο υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργηθεί ειδική μονάδα για την καταπολέμηση της απάτης με ΦΠΑ.

3. Επιτάχυνση επιστροφών. Θα δημιουργηθεί ειδικό σύστημα ανάλυσης κινδύνου ώστε επιχειρήσεις με καλό ιστορικό πληρωμών και συμμόρφωσης με τους κανόνες ΦΠΑ να λαμβάνουν τις επιστροφές αυτόματα χωρίς έλεγχο.

Από τον Απρίλιο
Συμψηφισμοί ΦΠΑ

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει το ειδικό καθεστώς για την πληρωμή του ΦΠΑ στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με ιδιώτες αλλά και το Δημόσιο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τονωτική «ένεση» ρευστότητας αναμένεται για εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με το νέο σύστημα η καταβολή του ΦΠΑ στο Δημόσιο θα πραγματοποιείται όταν το τιμολόγιο πληρωθεί ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του. Όπως είπε ο πρωθυπουργός το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί για υποκείμενους στο ΦΠΑ με τζίρο έως 500.000 ευρώ και από το επόμενο έτος θα επεκταθεί σε όσους έχουν τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς:

1. Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ με ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έως 500.000 ευρώ μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ.

2. Η πληρωμή του ΦΠΑ θα γίνεται μετά την είσπραξη του. Δηλαδή όταν μία επιχείρηση εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί.

3. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:

• Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης του

• Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

4. Οι λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.

5. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:

• Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο.

• Εισαγωγές αγαθών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

• Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.

• Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.

• Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

6. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

7. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθούν φορολογούμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών ? προμηθευτών ή έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

8. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς φορολογούμενοι πριν από την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

9. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης του φόρου».

10. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές τους της αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές.

Επιχειρήσεις
Σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα η σταδιακή μείωση το συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων δεν αποκλείεται να ξεκινήσει νωρίτερα από το 2015. Όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στόχος είναι ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρηματικών κερδών να μειωθεί σταδιακά από 26% στο 20% σε πρώτη φάση και μετά στο 15%.

Πηγή: Ημερησία

Hλεκτρονική γραφειοκρατία το TAXIS

1rea36b

Περίπου 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα φτάσουν στο σημείο να υποβάλλουν κοντά στα 30 εκατομμύρια ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις τον χρόνο. Η πληρωμή των φόρων (εισόδημα, ΦΠΑ κ.λπ.), οι εισπράξεις επιδομάτων (τέκνων, θέρμανσης, κοινωνικού μερίσματος), ακόμη και η προστασία του τραπεζικού μας λογαριασμού από την κατάσχεση της εφορίας, περνούν πλέον υποχρεωτικά μέσα από το σύστημα taxis, οι αντοχές του οποίου θα δοκιμαστούν σκληρά τους επόμενους μήνες.

Το «ρεκόρ», που αναμένεται να καταρριφθεί μέσα στο 2014, φαντάζει ασύλληπτο για τα ελληνικά δεδομένα σύμφωνα με την Καθημερινή. Τα στοιχεία δείχνουν με αριθμούς την εκρηκτική ανάπτυξη του taxis: το 2011 υποβλήθηκαν περίπου 12,8 εκατομμύρια δηλώσεις, το 2012 ανεβήκαμε στα 19 εκατομμύρια, το 2013 στα 23,3 εκατομμύρια και πλέον είμαστε έτοιμοι για νέα ιστορικά υψηλά.

Δύο είναι οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται αυτή η κατακόρυφη αύξηση:

1. Στη μετατροπή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που προϋπήρχαν από χειρόγραφες σε ηλεκτρονικές. Πλέον δεν επιτρέπεται σε κανέναν πολίτη να κάνει χειρογράφως τη φορολογική του δήλωση, εκτός και αν αντιμετωπίζει πραγματική αδυναμία. Ακόμη και για την υποβολή ενός ενοικιαστηρίου στην εφορία απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση, σταδιακά, όλα τα παράβολα θα εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ ηλεκτρονική θα καταστεί και η υποβολή του «πόθεν έσχες» από δημοσιογράφους, πολιτικούς, εφοριακούς και λοιπούς υπόχρεους (σ.σ. ήδη ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή).

2. Στην προσθήκη ολοένα και περισσότερων «ηλεκτρονικών υποχρεώσεων».

Πάνω από 14 εκατομμύρια ηλεκτρονικά έντυπα θα συμπληρώσουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εκπληρώσουν τη βασική τους υποχρέωση, που είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Το περίφημο Ε1 θα συμπληρωθεί κοντά στις επτά εκατομμύρια φορές. Δύο είναι οι λόγοι: η φορολογική βάση έχει διευρυνθεί, καθώς η υποβολή είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους φορολογουμένους άνω των 18 ετών οι οποίοι έπαψαν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι επιτρέπεται χωρίς πρόστιμο η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και να εκπνεύσει η προθεσμία, δηλαδή μέχρι τις 30/06. Αυτό σημαίνει ότι τα έντυπα από χιλιάδες φορολογουμένους θα υποβληθούν και δεύτερη φορά. Από την άλλη, το έντυπο δεν είναι ένα: εκτός από το βασικό Ε1, θα υποβληθεί το Ε2 από όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητα (πρόκειται για τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια έντυπα, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα), αλλά και το Ε3 το οποίο συμπληρώνουν όσοι έχουν εισοδήματα από επιχειρήσεις, ελεύθερο επάγγελμα κ.λπ. Για τουλάχιστον ένα εκατομμύριο γονείς με παιδιά (ένα ή περισσότερα) υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Α21, καθώς μόνον έτσι καταβάλλεται το επίδομα τέκνων.

πηγή : forologikanea.gr

Μειώστε τη φορολογία σας

e1-1

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα εκκαθαριστικά «καίνε» κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αλλά και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι το 2013 εμφάνισαν ζημία ή αναγκάστηκαν λόγω της κρίσης να βάλουν «λουκέτο» στην επιχείρησή τους και διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη κατοικία και έχουν στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο.Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να αποδειχθούν «εφιάλτης» για πολλούς φορολογουμένους, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν υπέρογκους φόρους για μικρά εισοδήματα. Η μεγαλύτερη φορολογική «παγίδα» κρύβεται στη φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης τα οποία ανεβάζουν κατακόρυφα τη φορολογική επιβάρυνση.Ωστόσο η φορολογική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους φορολογουμένους να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης και να περιορίσουν το ποσό του φορολογικού «λογαριασμού».Η αμφισβήτηση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητο κ.τ.λ. μπορεί να γίνει από όλους όσοι υπάγονται στα τεκμήρια. Αρκεί ο φορολογούμενος να αποδείξει με πραγματικά περιστατικά ότι οι πραγματικές δαπάνες που έγιναν από την οικογένειά του είναι μικρότερες από αυτές που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια. Η μείωση της τεκμαρτής δαπάνης μπορεί να γίνει και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης και την ηλεκτρονική έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος θα πρέπει να επισκεφθεί την εφορία του μαζί με το εκκαθαριστικό του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αρμόδιος για να αξιολογήσει τα στοιχεία είναι ο έφορος, ο οποίος θα ελέγξει τα όσα ισχυρίζεται ο φορολογούμενος και θα μειώσει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Στην περίπτωση που ο έφορος εγκρίνει τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, τότε θα γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.Η αμφισβήτηση των τεκμηρίων διαβίωσης μπορεί να γίνει κυρίως από όσους:

• Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
• Είναι φυλακισμένοι
• Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
• Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
Μείωση των τεκμηρίων μπορεί να γίνει σε όσους υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. Εξαιρούνται μόνιμοι αξιωματικοί και οπλίτες
Μείωση των τεκμηρίων μπορεί να γίνει σε όσους υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. Εξαιρούνται μόνιμοι αξιωματικοί και οπλίτες
• Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι αυτοί (οι συγγενείς τους) έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
• Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους
• Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερη βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Τα «όπλα» για να μειώσετε τη φορολογία Φαντάροι

Μείωση των τεκμηρίων μπορεί να γίνει σε όσους υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. Εξαιρούνται οι μόνιμοι αξιωματικοί (οπλίτες, έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί). Οι στρατευμένοι μπορούν να ζητήσουν μείωση του τεκμηρίου ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισόδημα αλλά και από τον τόπο που υπηρετούν τη θητεία τους. Στην περίπτωση αυτή, ο στρατευμένος θα πρέπει να περάσει από την εφορία του και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αφού γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών, ο έφορος μπορεί να προχωρήσει σε μείωση αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης.
Προσοχή: Οταν μειωθεί το τεκμήριο και επειδή το παιδί υπηρετεί ή συγκατοικεί με τους γονείς, η μείωση του τεκμηρίου που αφαιρείται από το παιδί καταλογίζεται στον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

Ανεργοι

Οι άνεργοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της εφορίας και να ζητήσουν μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κυρίως για τα έξοδα της κατοικίας και του αυτοκινήτου και φυσικά εφόσον αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 9.500 ευρώ. Σημειώστε ότι για όσους τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 9.500 ευρώ φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και στην οποία ισχύει το αφορολόγητο όριο. Για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ που ισχύει στην κλίμακα και να μην πληρώσουν φόρο, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις των οποίων η αξία αντιστοιχεί στο 25% του εισοδήματός τους. Επομένως οι άνεργοι με μεγαλύτερα τεκμαρτά εισοδήματα, για να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει με την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή από άλλα ταμεία. Ο έφορος, αφού λάβει υπόψη τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο φορολογούμενος, μειώνει ανάλογα με την κάθε περίπτωση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Φορολογούμενοι με ανείσπρακτες αμοιβές

Τα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν αμφισβητήσουν με βάση πραγματικά περιστατικά και οι φορολογούμενοι που εισπράττουν καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας ή επειδή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
Αν ο φορολογούμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε δαπάνες μικρότερες από αυτές που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια και αν δεν δηλώνονται εισοδήματα από εμφανείς πηγές θα πρέπει να έχει τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του όπως πιστοποιητικό στρατολογίας, βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής. Στην τροποποιητική δήλωση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό της πραγματικής δαπάνης που ισχυρίζεται ότι έκανε ο φορολογούμενος και όχι το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης που ισχύουν για αυτοκίνητα, κατοικίες.

Απαραίτητες οι αποδείξεις

Ως μισθωτοί και όχι ως επιτηδευματίες ή εισοδηματίες θα φορολογηθούν όσοι απέκτησαν το 2013 πραγματικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ή τα τεκμαρτά εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τις 9.500 ευρώ και δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αυτοί γλιτώνουν από τα τεκμήρια και τον φόρο. Απαραίτητη προϋπόθεση να εμφανίσουν αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους.

Ποια τεκμήρια αμφισβητούνται

Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως η αγορά αυτοκινήτου δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τον φορολογούμενο για τα χρήματα που καταβλήθηκαν, καθώς η δαπάνη αυτή είναι πραγματική και δεν αμφισβητείται. Μόνο τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα που έχουν συμπληρωθεί στους κωδικούς 707-770 και 851-858 είναι μαχητά.

Γιατί να επιλέξετε την

GlobalTax

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του σε διάφορους τομείς, μπορεί να αποτελέσει το μυστικό μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας...
Περισσότερα >>

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία:

 Αγίας Μαρίνας 77

   (Δίπλα στα ΚΕΠ Ανθούπολης) 

 Περιστέρι ΤΚ 121 35

 215 215 7944

   210 57 39 473

 info@globaltax.gr